Symbol PF Rozpis SZZ – srpen 2019

Sociální pedagogika

 

SZZ Sociální pedagogika (KPE/QZB1), Aplikované sociální vědy (KPE/QZB2), SZZ Základy speciální pedagogiky (KPE/QZBS4), Výchova a vzdělávací praxe (KPE/QZB5)
+ obhajoby (KPE/OBP1S)

Zkušební komise:   Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. – předseda komise
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
PhDr. Olga Vaněčková
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.
PhDr. Martina Komzáková, PhD.
JUDr. Helena Nutilová, Ph.D.
PhDr. Karel Štix

28. 8. 2019

Místnost: D107

 

Začátek: 9.00 hodin

BUŘIČOVÁ Klára P16386 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Vaněčková
ČERNÁ Michaela, DiS. P16387 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Vaněčková
HAMROVÁ Alena P16394 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Vaněčková
KÁRNÍKOVÁ Jana P16396 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Franclová
KONEČNÁ Lucie P16397 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Franclová
KOUDELOVÁ Lenka, DiS. P16399 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Franclová
ŘEŽÁBOVÁ Šárka P13902 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Franclová
PRINCOVÁ Jana P16406 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Kressa
RYBANSKÁ Monika, Bc. P16408 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Vaněčková

 

Začátek: 13.00 hodin

LISAC Jiří P15730 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Procházka
PSOHLAVCOVÁ Helena, DiS. P15737 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Švestková
ŘEZÁČOVÁ Jana, DiS. P140041 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZBS4 Obh/Švestková
STŘELEČKOVÁ Petra P15976 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Procházka
TOVAČOVSKÁ Ivana, Bc. P13922 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 Obh/Procházka