Symbol PF Rozpis SZZ – srpen 2019

Společenské vědy, Občanská výchova

 

OBHAJOBY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Zkušební komise: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. – předsedkyně
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

 

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

30. 8. 2019

Místnost: TL408 (příprava: TL411)

Začátek: 8.00 hodin

1. Hřídelová Kristýna, Bc. P17870 NJn - OVan DP/ PhDr.Helena Pavličíková,CSc. Oponent:
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
2. Mrázová Dominika, Bc. P15935 NJn - OVan DP/ PhDr. Helena Pavličíková, CSc. Oponent:
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.

 

OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

28. 8. 2019

Místnost: TL408 (příprava: TL411)

Začátek: 12.00 hodin

1. Marešová Kateřina P16829 AJu - SVu BP/ Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. Oponent:
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
2. Šindelář Jakub P16840 AJu - SVu BP/ Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. Oponent:
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO ZŠ a SŠ

ÚSTNÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Zkušební komise č. 1: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. – předsedkyně
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

30. 8. 2019

Místnost: TL408   (příprava: TL411)

Začátek: 9.30 hodin

1. Hřídelová Kristýna, Bc. P17870 NJn-OVan KSV/QZMX
2. Bartoš Tomáš, Bc. P17263 Zn-OVan KSV/QZMX
3. Bartušová Michaela, Bc. P17206 AJn-OVan KSV/QZMX
4. Brožková Martina, Bc. P18531 ČJn-OVan KSV/QZMX
5. Coufalová Lenka, Bc. P17213 ČJn-OVan KSV/QZMX
6. Danielová Karolína, Bc. P17264 Zn-OVan KSV/QZMX
7. Kokešová Lucie, Bc. P17880 ČJn-OVan KSV/QZMX
8. Košová Jana, Bc. P17227 VVn-OVan KSV/QZMX
9. Koutníková Michaela, Bc. P17871 NJn-OVan KSV/QZMX
10. Marešová Pavla, Bc. P17207 AJn-OVan KSV/QZMX

 

Zkušební komise č. 2: doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. – předseda
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.

30. 8. 2019

Místnost: TL405   (příprava: TL411)

Začátek: 9.30 hodin

1. Hrušková Zuzana, Bc. P17190 NJn-OVan KSV/QZMX
2. Michal Vojtěch, Bc. P17208 AJn-OVan KSV/QZMX
3. Nemravová Barbora, Bc. P17210 AJn-OVan KSV/QZMX
4. Nenadálová Lucie, Bc. P17211 AJn-OVan KSV/QZMX
5. Novák Ondřej, Bc. P17212 AJn-OVan KSV/QZMX
6. Pelánová Klára, Bc. P17222 ČJn-OVan KSV/QZMX
7. Rytych Matěj, Bc. P17913 AJn-OVan KSV/QZMX
8. Slabová Štěpánka, Bc. P17243 Mn-OVan KSV/QZMX
9. Šitnerová Simona, Bc. P17265 Zn-OVan KSV/QZMX
10. Zvoníčková Michaela, Bc. P17865 AJn-OVan KSV/QZMX