Symbol PF Rozpis SZZ – srpen 2019

Učitelství odborných předmětů

 

SZZ Pedagogika a psychologie (KPE/QUZB1), Technologie (KPE/QUZB2),
SZZ Didaktika přírodovědných předmětů KPE/QUZB3, Didaktika ekonomických předmětů KPE/QUZB4, Didaktika odborných předmětů KPE/QUZB6)
obhajoby BP (KPE/OBP1U)

 

Zkušební komise:   PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. – předsedkyně komise
Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
PhDr. Olga Vaněčková
Doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

26. 8. 2019

Místnost: D107

Začátek: 9.00 hodin

FORMÁNEK David, Ing. P15680 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB3 Obh/Žlábková
KUBERNOVÁ Lenka P16490 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB6 Obh/Vítečková
NOVOTNÁ Petra P16496 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB6 Obh/Garabiková Pártlová
SEDLÁKOVÁ Lucie, Ing. P16499 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB4 Obh/Šebová Šafaříková
TOMŠOVÁ Julie, Mgr. P14956 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB3 Obh/Procházka
TURKOVÁ Petra, Bc. P16506 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB6 Obh/Žlábková