Symbol PF Rozpis SZZ - leden/únor 2018

Zeměpis, GEVES

 

Státní závěrečná zkouška Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ - učitelské dvouoborové navazující magisterské studium

Zkušební komise č. 1: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. - předseda komise
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. – místopředseda
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

31. 1. 2018

Místnost: J405

Začátek: 8.00 hodin

HŘIVNÁČ Radek KGE/QZM1
JÍROVÁ Elizabeth KGE/QZM1
KRINEDLOVÁ Dominika KGE/QZM1
LOPATÁŘOVÁ Tereza KGE/QZM1
PEKAŘ Martin KGE/QZM1
PRENER Jan KGE/QZM1
TROLLEROVÁ Tereza KGE/QZM1

 

 

Státní závěrečná zkouška oboru GEVES

Zkušební komise č. 2: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. – předseda komise
PhDr. Pavel Hejtman, CSc. – místopředseda
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
JUDr. Hubert Maxa
Ing. Josef Mendl
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

31. 1. 2018

Místnost: J405

Začátek: 14.00 hodin

ČERNÁ Alena KGE/QGB1 KGE/QGB2    
GRYČOVÁ Zlata KGE/QGB1   KGE/QGB3  
KOKEJL Karel KGE/QGB1      
MATĚJKOVÁ Kateřina KGE/QGB1   KGE/QGB3  
NYIRI Filip KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
POKORNÁ Lenka KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4
ŠTURMOVÁ Simona KGE/QGB1 KGE/QGB2    
VÁŇOVÁ Andrea KGE/QGB1 KGE/QGB2 KGE/QGB3 KGE/QGB4

 

 

Státní závěrečná zkouška oboru Zeměpis se zaměřením na vzdělávání, bakalářské učitelské dvouoborové studium, oboru GEVES, Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ - učitelské dvouoborové navazující magisterské studium, učitelství pro 1. stupeň ZŠ - obhajoby bakalářských a diplomových prací

Zkušební komise č. 3: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. - předseda komise
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. - místopředseda
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

1. 2. 2018

Místnost: J405

Začátek: 8.00 hodin

ČERNÁ Alena prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
KRINEDLOVÁ Dominika doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
NERAD Jiří doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
NERADOVÁ Jana Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
NYIRI Filip PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
POKORNÁ Lenka doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
RADA Michal PhDr. et RNDr. Aleš Nováček, Ph.D.
VÁŇOVÁ Andrea PhDr. et RNDr. Aleš Nováček, Ph.D.
BRADOVÁ Veronika RNDr. Roman Kössl

 

 

Státní závěrečná zkouška oboru Zeměpis se zaměřením na vzdělávání, bakalářské učitelské dvouoborové studium

Zkušební komise č. 4: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. - předseda komise
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. - místopředseda
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

1. 2. 2018

Místnost: J405

Začátek: 14.00 hodin

HAMROVÁ Marika KGE/QZB1
KOŠATKA Petr KGE/QZB1
ZLESÁK Lukáš KGE/QZB1

 

 

Státní závěrečná zkouška, obhajoba závěrečné práce Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na SŠ

Zkušební komise č. 5: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. - předseda komise
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. – místopředseda
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

31. 1. 2018

Místnost: J405

Začátek: 16.00 hodin

Mgr. Tůmová Radka  
Mgr. Vondrušková Jana  
Mgr. Zrzavecká Pavla  
Mgr. Slavata Josef  

 

Katedra geografie PF JU si vyhrazuje právo na změnu pořadí studentů ve vybraných zkouškových dnech SZZ z důvodů organizace volného průběhu SZZ.