Symbol PF Rozpis SZZ – srpen 2019

Zeměpis

 

Státní závěrečná zkouška oboru Zeměpis se zaměřením na vzdělávání, bakalářské učitelské dvouoborové studium

Zkušební komise: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

29. 8. 2019

Místnost: J209

Začátek: 9.00 hodin

DVOŘÁK Petr P16564 Zu-AJu-SZu KGE/QZB1
HORNOVÁ Eliška P16569 Zu-SVu-SZu KGE/QZB1
MELICHAROVÁ Michaela P15966 Zu-SVu-SZu KGE/QZB1
STEJSKAL Pavel P15454 Zu-SVu-SZu KGE/QZB1
TRNKOVÁ Kristýna P16562 Zu-AJu-SZu KGE/QZB1
VLTAVSKÁ Ivana P16563 Zu-AJu-SZu KGE/QZB1