Symbol PF dost studenta PF JU o ubytovn pro akad. rok 2007/2008

dost studenta1 Pedagogick fakulty JU
v eskch Budjovicch

o ubytovn na kolejch JU pro akad. rok 2007/2008

Vechny poloky jsou povinn, nen-li uvedeno jinak.

pjmen studenta:
jmno studenta:
rodn slo (bez lomtka):
osobn slo:
studijn program, resp. obor:
trval bydlit studenta:  
msto/obec:
ulice, . p.:
PS:
pota:
bv. okres:
vyberte rok studia, do nho se budete zapisovat v akademickm roce 2007/2008: 
 

1 - dost me podat pouze student prezenn formy studia, kter studuje ve standardn dob studia

 

Potvrzuji, e mnou ve uveden daje jsou pravdiv a jsou v souladu s daty, kter jsem nahlsil(a) do databze IS/STAG, a e ppadn zmny, kter by mly vliv na ubytovn v koleji, neprodlen nahlsm studijnmu oddlen PF JU.

 
e-mail studenta:
   

Pouen:

  • seznam ubytovanch student (2. a vyho roku studia) bude zveejnn na nstnce studijnho oddlen v Jeronmov ul. a na webovch strnkch fakulty nejpozdji do 7. 5. 2007
  • ubytovan studenti budoucho 2. - 5. roku studia se mus od 25. 5. do 22. 6. dostavit na kolej, kde chtj bt ubytovni a nahlsit se u vedouc koleje
  • na ubytovn v koleji nen prvn nrok