Symbol PF Obhajoby disertačních prací Mgr. et Mgr. Ivany Maškové, Mgr. Martiny Lietavcové a PhDr. Martiny Kolářové

Dne 21. 2. 2022 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční

 

obhajoby disertačních prací

Mgr. et Mgr. Ivany Maškové, Mgr. Martiny Lietavcové a PhDr. Martiny Kolářové,

 

studentek doktorského studijního oboru

Pedagogická psychologie

 

 

Zkušební komise (Mgr. et Mgr. Ivana Mašková – 9.30 hod.)

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – předsedkyně komise

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. – náhradní předsedající

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

doc. Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. – oponent DP

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

prof. PhDr. František Man, CSc.

doc. Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D. – oponent DP

 

Téma disertační práce: Development of a Comprehensive Framework of Excellence in Higher Education

přísedící školitel: doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

 

 

Zkušební komise (Mgr. Martina Lietavcová – 12.00 hod, PhDr. Martina Kolářová – 14.00 hod.)

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – předsedkyně

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. – náhradní předsedající

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. – oponent Mgr. Lietavcové

doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. – oponent DP PhDr. Kolářové a Mgr. Lietavcové

prof. PhDr. František Man, CSc.

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Saidlová Málková, Ph.D. – oponent DP PhDr. Kolářové

 

Téma disertační práce PhDr. Martiny Kolářové: Návrh rozvíjejícího programu pro děti předškolního věku a ověřování jeho účinnosti v praxi

Téma disertační práce Mgr. Martiny Lietavcové: Morfologické a fonologické povědomí jako prediktory čtenářské gramotnosti

přísedící školitel: doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

 

 

Obhajoby disertačních prací se budou konat hybridním způsobem dne 21. 2. 2022 od 9.30 do 16.00 hod. v budově Pedagogické fakulty JU, Dukelská ulice, místnost D215.

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU