Symbol PF Obhajoba disertační práce Mgr. Martina Kazdy

Dne 29. 6. 2020 ve 14.00 hodin se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, místnost č. J204, uskuteční

 

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Martina Kazdy,

 

studenta doktorského studijního oboru

TEORIE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEMATICE

 

Zkušební komise:

předseda: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. – JU Č. Budějovice
místopředseda: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. – JU Č. Budějovice
členové: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. – MU Brno
  Mgr. Roman Hašek, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. – ZČU Plzeň
  doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. – UK Praha

 

 

školitel: doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 

Název disertační práce: Vymezení vztahu matematické a finanční gramotnosti žáka střední školy

 

Oponenti disertační práce: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. (PF JU Č. Budějovice)

doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (MFF UK Praha)

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU