Symbol PF Státní doktorské zkoušky Mgr. Jiřího Blažka a Mgr. Soni Königsmarkové

Dne 12. 11. 2018 ve 14.00 hodin se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, místnost č. J204 (1. patro), uskuteční

STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY

Mgr. Jiřího Blažka a Mgr. Soni Königsmarkové

 

studentů doktorského studijního programu Specializace v pedagogice,
oboru Teorie vzdělávání v matematice

 

Zkušební komise:

předsedkyně: doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
místopředsedkyně: doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. – JU Č. Budějovice
členové: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. – ZČU Plzeň
  doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. – UK Praha
  prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. – JU Č. Budějovice

 

Mgr. Jiří Blažek: školitel – prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
Mgr. Soňa Königsmarková: školitel – prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU