Symbol PF Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací Mgr. Michaly Plassové a Mgr. Tomáše Mrhálka

Dne 13. listopadu 2019 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dukelská 9, místnost D215, uskuteční

STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY (10.00 – 12.00 hod.)

a

OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ (12.00 – 15.00 hod.)

Mgr. Michaly Plassové a Mgr. Tomáše Mrhálka

 

studentů doktorského studijního oboru
Pedagogická psychologie

 

Zkušební komise (státní doktorská zkouška)

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. – předseda
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. – náhradní předsedající
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – náhradní předsedající
prof. PhDr. František Man, CSc.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 

Zkušební komise (obhajoba disertační práce)

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. – předseda
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. – náhradní předsedající
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – náhradní předsedající, oponent Mgr. M. Plassové
prof. PhDr. František Man, CSc.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. – oponent Mgr. M. Plassové
doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. – oponent Mgr. T. Mrhálka
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – oponent Mgr. T. Mrhálka

 

Obhajoby disertační práce se zúčastní školitel Mgr. Michaly Plassové a Mgr. Tomáše Mrhálka (bez hlasovacího práva): Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.

 

Název disertační práce Mgr. Michaly Plassové:
Neurální koreláty aritmetických funkcí

Název disertační práce Mgr. Tomáše Mrhálka:
Neurální koreláty multimodálního afektivního primingu

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU