Symbol PF Studijní programy - Magisterské studium

Informace o magisterských studijních programech poskytuje studijní oddělení.

Aktuální nabídka k přijímacímu řízení je zveřejněna na stránkách věnovaných přijímacímu řízení.

 

MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

Nestrukturované magisterské učitelské studium - pětileté

  • Učitelství pro 1. stupeň základních škol (5 let, prezenční i kombinované)