Symbol PF Studijní programy - Navazující magisterské studium

Informace o magisterských studijních programech poskytuje studijní oddělení.

Aktuální nabídka k přijímacímu řízení je zveřejněna na stránkách věnovaných přijímacímu řízení.

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

Navazující magisterské dvouoborové učitelské studium - pro 2. stupeň základních škol

 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční i kombinované)
 • Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční i kombinované)
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)
 • Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol (2 roky, prezenční)

 

Navazující magisterské dvouoborové učitelské studium pro 2. stupeň ZŠ - tříleté

 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (3 roky, prezenční i kombinované)
 • Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň základních škol (3 roky, prezenční i kombinované)

 

Navazující magisterské dvouoborové učitelské studium - pro střední školy

 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (2 roky, prezenční)
 • Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové) (2 roky, prezenční)

 

Navazující magisterské jednooborové učitelské studium

 • Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy (2 roky, prezenční)
 • Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy (2 roky, prezenční)