Tempora mutantur et nos mutamur in illis. – Časy se mění, a my se měníme s nimi. (Cicero)

Učitel Pro Futuro

Pedagogická fakulta JU přichází v reakci na požadavky měnícího se světa s novou koncepcí přípravy učitelů.

 

Učitel Pro Futuro

cílem je kvalitní příprava učitele pro budoucnost – odborníka pro 21. století

 

  • učitel, který bere v potaz aktuální trendy ve výchovně-vzdělávacím procesu
  • učitel motivovaný, empatický, inspirující, který své žáky podporuje a rozvíjí jejich všestranné kompetence
  • učitel, který má vysokou úroveň teoretických znalostí, provázanou s bohatými zkušenostmi z reflektované pedagogické praxe