Symbol PF Učitel Pro Futuro – vznik vize

Učitel Pro Futuro,
učitel Pedagogické Fakulty, učitel pro budoucnost.

 

Vznik vize

V průběhu uvedeného období proběhly dvě celofakultní konference (Učitel Pro Futuro I a II a dvě odborné přednášky). Konzultace o cílech vize UPF a jejím obsahu probíhaly formou sběru dat i připomínek od participujících aktérů, kteří byli od roku 2019 postupně oslovováni s výzvou k identifikaci neuralgických míst, problémů, oblastí vytipovaných ke změnám v přípravě učitelů a pomáhajících profesí ve školství. V roce 2020 bylo ustanoveno Fórum inovací, iniciativa mladých, angažovaných akademických pracovníků na PF JU, kteří definovali postupně mnoho oblastí, které je potřeba na PF JU měnit. V roce 2021 byla koncepce vize UPF představena Vědecké radě PF JU, její členové byli požádáni o připomínky, rady a podněty. Sešlo se 5 koncepčních námětů, které byly do vize zapracovány. Průběžně byla vize UPF diskutována a konzultována v kolegiu děkanky a na poradách vedoucích kateder.

Podněty vznesené v průběhu diskusí představovaly zásadní vstupy pro finalizaci návrhu vize Učitel Pro Futuro. To, co však bude rozhodující, je široká podpora této vize při její realizaci.

 

  zpět na hlavní dokument