Symbol PF Česko-německý jazykový kurz pořádaný organizací GFPS

Kurz se koná od 6. do 20. 7. 2019 a je určen především vysokoškolským studentům, kteří mají zájem se zlepšit v německém jazyce.

Kurz se odehrává v přírodním prostředí Krušných hor na chatě v Perninku v období letních prázdnin. Jeho náplní jsou dopolední vyučovací hodiny s rodilými lektorkami, odpolední tandemové projekty (v malých obou jazyčných skupinkách), ale i výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí. Společné ubytování a trávení volného času pak nabízí ideální příležitost k prohloubení daného jazyka a poznání kultury dané země.

Více informací naleznete na http://www.gfps.cz/projekte/tandem.html nebo pište na tandemkurs2019@gmail.com.

 

plakát ke stažení (.pdf)