Symbol PF INTERNÍ VÝZVA 2021 – výjezdy studentů i mimo programové země Erasmus+

Výsledky výběrového řízení na studentské mobility v rámci programu Interní výzvy ÚZV JU 2021


Vážení studenti,

dovoluji si Vás informovat o vyhlášení tzv. Interní výzvy Útvaru pro zahraniční vztahy JU, ve které můžete žádat o stipendia na výjezdy s následujícími možnostmi. Výjezd musí být realizován v kalendářním roce 2021 (s návratem nejpozději do 15. 12. 2021).

Jedná se o:

  1. výjezdy studentů JU v délce alespoň 30 dní mimo programové země Erasmus+ (např. USA, Rusko, Asie apod.)
  2. výjezdy studentů JU v délce alespoň 30 dní a nejvýše 60 dní v rámci programových zemí Erasmus+
  3. účast studentů JU na mezinárodních letních školách v zahraničí (aktuální nabídku najdete na webu PF) – délka mobility alespoň 30 dní není v tomto případě vyžadována

Přihlásit se mohou studenti v Bc., Mgr. i Ph.D. stupni studia.

 

V případě zájmu prosím o zaslání vyplněné žádosti (viz příloha) a motivačního dopisu (cca 1 strana A4 v AJ) na můj e-mail (willinger@pf.jcu.cz) nejpozději do 8. 4. 2021.

Toto je pro Vás možnost financování výjezdu i mimo země zapojené do programu Erasmus+. Případně výzvu mohou využít ti studenti, kteří už na Erasmus vyjet nemohou (např. mají vyčerpány dny určené pro mobility).

Zároveň bych Vás chtěla upozornit, že pokud mi zašlete závaznou přihášku, měli byste již mít výjezd předdomluven (mít alespoň zjištěno, zda je možné ho na dané zahraniční univerzitě/instituci a v daném období uskutečnit).

Žádost studenta PF JU o financování studentské mobility v rámci Interní výzvy ÚZV JU – podpora mezinárodní spolupráce

 

S pozdravem

Marcela Willinger
zahraniční odd. PF JU