Symbol PF Nabídka stáže – Česká škola v Calgary

Česká škola v Calgary, která se nachází v provincii Alberta v Kanadě, nabízí spolupráci týkající se pracovních stáží pro studenty pedagogických fakult.

 

Aktuálně škola nabízí místa pro stážisty od srpna/září 2021.

 

O škole

Česká škola v Calgary vznikla v roce 2015. Většina práce probíhá na základě dobrovolnictví. Ve škole se nachází tři třídy – jedna pro předškolní žáky, druhá pro žáky základních škol, která je rozdělena na dvě skupiny dle úrovní žáků a třetí je určena dospělým. Celkově školu navštěvuje 40 studentů. V průběhu školního roku se pořádají kromě pravidelného vyučování také různé školní akce (Noc s Andersenem, Mikuláš, Velikonoce), příměstský letní tábor a celodenní vyučování v době školního ředitelského volna.

 

O samotné stáži

Momentálně se hledají noví stážisté či stážistky, kteří budou pomáhat s chodem školy a získají hodnotné osobní a profesní zkušenosti.

Délka stáže závisí vždy na domluvě. Z hlediska rozvrhu místního školního roku by škola nejraději přivítala nové stážisty v délce trvání alespoň jednoho pololetí. Ideální nástup stáže by byl v září či lednu v souvislosti se začátkem nového pololetí. Lze se však domluvit i na kratším pobytu.

Náplní práce studenta či studentky je zejména přímá výuka žáků, která probíhá pravidelně v dopoledních sobotních hodinách, a také některé všední dny v závislosti na rozvrhu v daném školním roce. Výuka probíhá i během léta v rámci letního tábora, který trvá jeden týden. Stážisté či stážistky se podílejí na přípravách vyučovacích hodin, pomáhají s chodem české knihovny, administrativou školy a dalšími věcmi související s českou školou.

Pokud byste měli o spolupráci zájem, neváhejte kontaktovat p. Yveu Zaels (calgaryczechschool@gmail.com), zakladatelku České školy v Calgary. Ráda s Vámi probere detaily :)

 

Financování

Studenti PF JU mohou na stáž získat částečné stipendium v rámci tzv. Interní výzvy JU (pro rok 2021 bude výzva vyhlášena cca během měsíce března), nebo v rámci tzv. IP mobilit (u obou zdrojů se musí návrat ze stáže uskutečnit nejpozději do 15. 12. aktuálního roku).