Symbol PF Nabídka stáže v Českém centru Londýn

Obracíme se na Vás z Českého centra Londýn, příspěvkové organizace ministerstva zahraničí propagující českou kulturu v zahraničí.

Jsme česká státní organizace, která v malém týmu připravuje velké množství českých kulturních akcí v Londýně a jinde ve Velké Británii, jako například divadelní představení, koncerty, filmové festivaly a další.

Již tradičně náš tým doplňují stážisté, kteří přijíždí zpravidla na 3 až 6 měsíců v rámci programu Erasmus. V současné době hledáme vhodné stážisty, kteří by nastoupili od září/října 2019, a domníváme se, že stáž v našem centru by mohla zajímat řadu Vašich studentů. Přihlášky lze zasílat do 30. června 2019 (termín bude pravděpodobně prodloužen).

Více informací o Českém centru můžete získat na našich webových stránkách http://london.czechcentres.cz/cs/

Výzva pro stážisty je zde taktéž zveřejněna v angličtině: http://london.czechcentres.cz/about-us/staze/ a v češtině: http://london.czechcentres.cz/cs/o-nas/staze/

 

Czech Centre
Embassy of the Czech Republic in London