Symbol PF Nabídka stáží na Českých centrech v zahraničí na rok 2021

Kompletní přehled na webu Českých center:

http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/

 

Pro naše studenty by mohly být zajímavé především tyto stáže:

Kyjev (výuka češtiny pro cizince):
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-kyjev/

Londýn (nabídka 1 – překladatelská stáž):
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-londyn/

Moskva (nabídka 2 – výuka ČJ):
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-moskva/