Symbol PF Praktická stáž Erasmus pro studenty ČJ v UK - organizace Stonožka v Bristolu

Dobrovolnická organizace Stonožka v Bristolu ve Velké Británii nabízí praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019.

Hledáme studenty, kteří mají zájem účastnit se vyučování v sobotní české škole pro bilingvní děti Czech & Slovak School Bristol, podílet se organizaci skupinky rodičů s předškolními dětmi a na dalších mimoškolních aktivitách provozovaných naší organizací.

Ideální kandidát je studentem Učitelství češtiny jako cizího jazyka, Učitelství pro základní školy (nejlépe první stupeň) či Učitelství pro mateřské školy, Logopedie nebo jiného příbuzného oboru (např. Českého jazyka), ale budeme rádi za každého, kdo má zájem o práci s dětmi a má kladný vztah k české kultuře.

Bližší informace o naší organizaci a nabízené stáži naleznete v přiložených souborech: