Symbol PF Možnost bezplatného studia na Diplomatické akademii MZV Ruské federace

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce bezplatného studia pro zahraniční studenty na Diplomatické akademii (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace.

https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=35

Studium lze absolvovat v těchto studijních oborech:

 1. bakalářské studium:
  • Mezinárodní vztahy
  • Ekonomie

  - forma studia: denní
  - délka studia: 4 roky

 2. magisterské studium
  • Mezinárodní vztahy
  • Ekonomie
  • Právo

  - forma studia: denní / večerní
  - délka studia: 2 roky (denní studium) / 2,5 roku (večerní studium)

 3. doktorské studium

  - forma studia: denní / večerní
  - délka studia: 3 roky (denní studium) / 4 roky (večerní studium)

Uchazeči dodají do 31. března 2020 na MŠMT ČR, odbor mezinárodních vztahů, k rukám Mgr. Ivany Ryškové, Karmelitská 529/, 118 12 Praha 1 následující doklady:

 • strukturovaný životopis (v českém a ruském jazyce) s průkazovou fotografií
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně výpisu složených zkoušek a z nich získaných známek
 • kopie dokladů o znalosti ruského jazyka (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z RJ)
 • kopie dokladů o znalosti cizích jazyků (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z cizího jazyka)
 • motivační dopis (v českém a ruském jazyce); včetně specifikace studijního programu a oboru, který chce uchazeč studovat

 

Akademická informační agentura (AIA)