Symbol PF Stipendia ke studiu arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě

Pro občanky a občany ČR nabízí kuvajtská vláda 3 stipendijní místa, věkový limit je mezi 18 a 27 let. Nabídku naleznete také na webu AIA zde.

Žádáme o doručení naskenovaných přihlášek případných zájemců na e-mail Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu kuwait@embassy.mzv.cz, a to do 20. srpna 2019.

Přihláška musí obsahovat:

  • motivační dopis a CV žadatele v anglickém jazyce s uvedením kontaktních údajů;
  • sken dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kandidáta (tj. maturitní vysvědčení nebo vyšší);
  • sken datové stránky pasu;
  • pasovou fotografii v digitální verzi

Velvyslanectví následně vybere tři zájemce a nominuje je oficiální cestou kuvajtské straně.

Po potvrzení kuvajtskou stranou musí vybraní kandidáti v další fázi zaslat na adresu Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu následující dokumenty:

  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. maturitní vysvědčení nebo vyšší) úředně uvěřený Velvyslanectvím Státu Kuvajt v Praze;
  • potvrzení o trestné bezúhonnosti;
  • výsledky zdravotních testů úředně ověřené Velvyslanectvím Státu Kuvajt v Praze s tím, že jejich seznam je uveden na stránkách Kuwait University (http://www.kuniv.edu.ku) nebo na stránkách Ministry of Higher Education (http://www.mohe.edu.kw) v sekci Student Visas.
  • fotokopie pasu;
  • 4 pasové fotografie

Zároveň žádáme o zaslání naskenovaných dokumentů vybraných kandidátů elektronickou cestou na e-mail kuwait@embassy.mzv.cz. Ze zkušenosti z předchozích let doporučujeme za tímto účelem využít služeb DHL.

Deadline pro zaslání zbývajících dokumentů bude upřesněn ze strany Velvyslanectví ČR v Kuvajtu dodatečně.

Kuvajtská strana zatím nesdělila další podrobnosti týkající se výše stipendia ani začátku a ukončení akademického roku. Ze zkušenosti z minulých let uvádíme, že kuvajtské vládní stipendium pokrývalo ubytování, studium, zdravotní pojištění, plnou penzi a měsíční kapesné 100 KWD (= cca 7 000 Kč).