Symbol PF Stipendia na Bc/Mgr/PhD studium na Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace

Dvě studijní nabídky Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace:

  1. Nabídka studia v bakalářském a magisterském studijním programu
  2. Nabídka studia v doktorském studijním programu

Jedná se o bezplatné studium pro zahraniční studentky a studenty.
Přihlášky se podávají do 10. 5. (BSP a MSP) a do 30. 5. (DSP) na uvedený kontakt na MŠMT.