Symbol PF Stipendia na základě mezinárodních smluv – Rusko, Řecko

Jihočeská univerzita České Budějovice má pro akademický rok 2020/2021 přidělené kvóty na stipendijní místa pro pobyty v následujících zemích. Podrobné informace ke stipendijním pobytům získáte kliknutím na odkazy jednotlivých zemí.

 

30. 11. 2019 – Rusko: Studijní pobyty pro studenty BSP a MSP – 1 místo

15. 01. 2020 – Řecko: Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky v roce 2020 – náhradník

 

Přihlášky se odevzdávají na zahraniční oddělení rektorátu VŠ s přiděleným stipendijním místem. Rektorát si stanoví dřívější termín odevzdání formulářů, aby mohl provést předvýběr uchazečů v rámci vysoké školy. K výše uvedeným datům odevzdává rektorát dokumentaci vybraných kandidátů na adresu:

MŠMT – Oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce
Odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 529/5
118 12   Praha 1