Symbol PF Výsledky výběrového řízení na studentské pobyty v rámci programu ERASMUS+ na období akademického roku 2017/2018

 

České Budějovice 30. 03. 2017

Vybráni:

Martínková Klára studijní pobyt LS
Sulková Michaela absolventská stáž ZS
Berkovcová Martina studijní pobyt LS
Šafaříková Klára pracovní stáž LS
Hejtmánek Lukáš pracovní stáž ZS
Hrušková Zuzana studijní pobyt ZS
Peštová Kristýna studijní pobyt ZS
Hlaváčková Šárka studijní pobyt ZS
Kaiserová Lenka studijní pobyt ZS
Kavková Šárka studijní pobyt ZS
Pýchová Gabriela studijní pobyt ZS
Hůttová Kamila studijní pobyt ZS
Tůmová Markéta studijní pobyt ZS
Krejsová Zuzana studijní pobyt LS
Vít Pavel studijní pobyt ZS
Kándlová Michaela studijní pobyt ZS
Bigasová Kristýna studijní pobyt ZS
Kallmünzer Dan studijní pobyt ZS
Käferová Martina studijní pobyt ZS
Beneš Martin pracovní stáž LS
Kučera Tomáš studijní pobyt ZS

 

Podrobnosti k výběrovému řízení na Oddělení vědy a zahraničních vztahů (K. Svobodová, J106).