Symbol PF Výsledky dodatečného výběrového řízení na mobility studentů pro letní semestr 2015/2016 v rámci programu Erasmus+

České Budějovice 30. 10. 2015

 

BLAŽEK Libor studijní pobyt VYBRÁN
HOLÍKOVÁ Petra studijní pobyt VYBRÁNA
SIVÁ Zuzana absolventská stáž VYBRÁNA
ŠAFAŘÍKOVÁ Klára studijní pobyt VYBRÁNA

 

Podrobnosti k dodatečnému výběrovému řízení na Oddělení vědy a zahraničních vztahů (L. Činčurová, J523).