Symbol PF Vyjíždějící zaměstnanci

Smlouvy Erasmus+

Smlouvy ke stažení, dostupné po přihlášení

Seznam bilaterálních smluv Erasmus+

Volně přístupný seznam smluv Erasmus+ PF JU

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2021/22 na výukové pobyty (STA) a školení (STT) ERASMUS+

Bylo zahájeno výběrové řízení pro zaměstnance na výukové pobyty a školení Erasmus+ pro ak. rok 2021/22.

 

VÝUKOVÝ POBYT (STA)

 

ŠKOLENÍ (STT)

  • v délce 2 - 60 dní
  • akademičtí i neakademičtí pracovníci
  • na partnerské vysokoškolské instituci nebo na jakékoliv veřejné či soukromé organizaci z programové země Erasmus+ působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží
  • školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti

 

KOMBINACE STA a STT

  • v délce 2 – 60 dní
  • výuka v rozsahu min. 4 hodin za týden či kratší dobu pobytu + školení
  • výhradně na partnerské zahraniční univerzitě

 

Veškeré informace (vč. aktuálních formulářů) k zaměstnaneckým mobilitám Erasmus+ jsou dostupné na webu JU – https://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-zamestnance

 

Kritéria výběrového řízení:

  • formální a obsahové náležitosti přihlášky
  • cíl a přínos mobility
  • jazykové znalosti

 

Žádost pracovníka PF JU o mobilitu v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022
ke stažení: stáhnout .docx

Přihlášku můžete osobně doručit do kanceláře D123 (budova Dukelská v přízemí), či zaslat e-mailem na willinger@pf.jcu.cz.