Symbol PF Pošta v Office 365 – nastavení automatické odpovědi v Outlooku 2016

Tento návod ukazuje nastavení automatické odpovědi na e-maily (např. v době dovolené) s použitím desktopového klienta Microsoft Outlook 2016.

 

Nastavení najdete v menu Soubor.

 

Dále v tomto menu vyberte sekci Informace → Automatické odpovědi (Mimo kancelář).

 

Zde nastavte všechny potřebné vlastnosti automatické odpovědi, jak pro e-maily v rámci organizace (fakulta/univerzita) ...

 

... tak pro e-maily zvenčí (nastavení pro tyto dva typy příchozích e-mailů mohou být různá).