Symbol PF Akademické centrum zdraví

V rámci katedry výchovy ke zdraví funguje Akademické centrum zdraví, které se zabývá podporou, rozvojem a výzkumem zdravého životního stylu. Součástí centra jsou různá cvičení a kurzy, z nichž si klienti mohou vybírat.

Více informací je na webových stránkách: http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kzv/akademicke_centrum_zdravi.php