Symbol PF Akční závěr roku 2019 na katedře biologie

Studenti katedry biologie se v závěru roku zapojili do několika popularizačních akcí. Od listopadu byl opět spuštěn přírodovědný kroužek pro žáky ze ZŠ Nové Hrady, ZŠ a MŠ Horní Stropnice a ZŠ Trhové Sviny, který katedra realizuje ve spolupráci s MAS Sdružení Růže. Do kroužku se zapojují studenti, kteří si zapsali volitelný předmět Vybrané problémy didaktiky přírodopisu I. sloužící k rozšíření průběžné a souvislé praxe.

Dále jsme přímo na katedře organizovali programy pro žáky ze ZŠ Třeboň, Sokolská 296, ZŠ Grünwaldova 13, České Budějovice a workshop pro učitele z praxe, při kterém se seznámili s virtuálním prostředím umožňujícím vytvoření vlastní „poznávačky“ v hodinách přírodopisu a biologie. Zároveň naši studenti vyrazili na základní školu v Prachaticích, kde připravili program projektového dne pro žáky 7. tříd. Jednotlivé akce jsou stručně popsány níže, včetně fotodokumentace.

Chceme touto cestou poděkovat nejen studentům za vynikající práci, kterou při těchto akcích odvedli, ale také školám a učitelům za jejich ochotu spolupracovat s naší katedrou při přípravě budoucích učitelů. Doufáme, že tuto spolupráci budeme nadále rozvíjet i v novém roce 2020!

Za katedru biologie L. Rokos

 

Listopad

 

Jakou máš vitální kapacitu plic?

4. 11. ZŠ a MŠ Horní Stropnice, 11. 11. ZŠ Nové Hrady, 12. 11. ZŠ Trhové Sviny

Jednoduchá badatelská úloha, v níž si žáci uvědomí, jaké faktory mohou jejich vitální kapacitu ovlivnit. Žáci se seznámili se spirometrií a vyzkoušeli si měření na klasickém válcovém vodním spirometru i moderním lékařském přístroji.

Lektoři: Bc. Kamila Ondráčková, Bc. Bedřich Pospíchal, Bc. Jana Procházková

 

Víš, jak co chutná?

25. 11. ZŠ a MŠ Horní Stropnice, 25. 11. ZŠ Nové Hrady, 26. 11. ZŠ Trhové Sviny

Úloha, v níž si žáci postupně ověřili, že na rozeznávání chuti potravin a nápojů se podílí všechny smysly. Vyzkoušeli si propojení čichu a chuti, zraku a chuti a rozeznávání potravin hmatem.

Lektoři: Bc. Romana Zvolánková, Bc. Bedřich Pospíchal, Bc. Zuzana Obrdlíková

 

Co je uvnitř fazole? Jak rostliny cestují?

27. 11. ZŠ Třeboň, Sokolská 296 (Pedagogický den na PF JU)

V rámci Pedagogického dne si celkem 20 žáků ze ZŠ Třeboň, Sokolská 296 vyzkoušelo práci se stereolupou. Zároveň žáci hledali odpovědi na otázky „Co je uvnitř fazole?“ a „Jak rostliny cestují?“. Součástí realizace bylo pořízení videozáznamu, který bude následně použitý v rámci projektu TAČR a ve výuce didaktiky přírodopisu a biologie.

Lektoři: Bc. Hana Čurdová, Bc. Kamila Ondráčková

 

Prosinec

 

4.12. Workshop pro učitele z praxe

Při workshopu primárně určeného učitelům z praxe byla představena nová aplikace vyvinutá absolventem KBI PF JU. Účelem aplikace je snadná příprava „poznávačky“ v autorském virtuálním prostředí. Celkem 14 učitelů z praxe si mohlo vyzkoušet vyvinout vlastní poznávačku a následně ji otestovat.

Lektor: Bc. Luboš Pechar

 

Jak funguje vylučovací soustava?

9. 12. ZŠ Nové Hrady

Úloha založená na sestavení jednoduchého modelu znázorňujícího fungování vylučovací soustavy. Pomocí modelu žáci porozuměli principu filtrace krve v ledvinách. Ujasnili si také, jaké oddíly má vylučovací soustava a jak na sebe tyto oddíly navazují.

Lektor: Bc. Hana Čurdová

 

Do you know, what is this taste?

9. 12. ZŠ Grünwaldova 13, České Budějovice

Program pro 20 žáků 9. třídy ze ZŠ Grünwaldova založený na výuce metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning), při které byla kombinována výuka přírodopisu v češtině a v angličtině. Žáci se nejprve seznámili se základní slovní zásobou, poté si vyzkoušeli praktickou úlohu, v níž si prokázali, jak souvisí vnímání jednotlivými smysly člověka při rozpoznávání chuti vybraných potravin a nápojů.

Lektor: Bc. Denisa Novotná

 

Jak si shání ptáci potravu v zimě?

10. 12. ZŠ Třeboň, Sokolská 296

Studentky katedry biologie si připravily program pro badatelský kroužek ze ZŠ Třeboň, Sokolská 296. Mladí badatelé zjistili, jak si ptáci obstarávají potravu v zimním období, rozhodovali, jaké potraviny jim mohou dát do krmítka, a následně si zahráli „Ptačí aktivity“.

Lektoři: Bc. Aneta Humňalová, Bc. Gabriela Nováková

 

Kdo je nejsilnější?

10. 12. ZŠ Trhové Sviny

Žáci si zasoutěžili s využitím laboratorní sady Vernier a zjistili, kdo má nejsilnější sílu stisku ruky. Zjištěné hodnoty v dalším úkolu porovnali se sílou stisku svých čelistí a zjistili, jak se umístili v žebříčku nejsilnějšího stisku čelistí mezi vybranými zástupci živočišné říše.

Lektor: Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

 

11. 12. ZŠ Prachatice, Zlatá stezka – Ptáci v okolí lidských sídel

Projektový den pro žáky 7. tříd ZŠ v Prachaticích byl tematicky obdobný jako program pro badatelský kroužek, ale vzhledem k delší časové dotaci obsahoval podstatně více aktivit. 39 žáků bylo rozděleno do dvou skupin, které proti sobě soutěžily v dílčích aktivitách. Žáci porovnávali odlišnosti ve tvaru zobáků vybraných druhů ptáků a objevovali souvislost odlišných tvarů se způsobem obstarávání potravy, srovnávali různé otisky nohou ptáků, vybírali vhodné potraviny, kterými by mohli ptáky krmit v zimním období, a v závěru si opět zahráli „Ptačí aktivity“.

Lektoři: Bc. Aneta Humňalová, Bc. Gabriela Nováková