Symbol PF Aktivní učitel v 21. století

Stát se učitelem, být učitelem a zůstat učitelem - pod tímto mottem katedra germanistiky naší fakulty a katedra pedagogiky pasovské filosofické fakulty již popáté uspořádaly v uplynulém květnovém týdnu třídenní společné setkání studentů a jejich pedagogů v rámci projektu "Aktivní učitel v 21. století", finančně podporovaného Česko-německým fondem budoucnosti. K tradičním aktivitám těchto setkání patří hospitace studentů na vybraných českobudějovických školách a jejich následné analýzy v pracovních skupinách, v nichž je největší pozornost věnována roli učitele a rozvoji jeho interkulturních kompetencí. Při letošním setkání navštívilo 15 pasovských studentů a 16 českobudějovických studentů základní školy Dukelská, Máj I, Rožnov a Gymnázium J. V. Jirsíka. Pracovní projektové setkání bylo zakončeno společným česko-bavorským kulturním večerem, při němž se nejen tančila mazurka, ale také hrálo autorské divadelní představení českobudějovických studentů o překvapeních a nenadálých příhodách zahraničních studentů přijíždějících do českého prostředí na studijní pobyt.