Symbol PF Aktuální informace k epidemii koronaviru

Aktuální informace na webu Jihočeské univerzity

 

Informace k omezení provozu na JU od 22. 11. 2021

Informace k omezení provozu na JU od 15. 11. 2021

 

Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru (R 467, 13. 4. 2021)

 

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení (účinnost od 1. 8. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení (účinnost od 1. 7. 2021)

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – testování zaměstnanců a dalších osob (účinnost od 17. 1. 2022)

 

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 15. 11. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 1. 11. 2021)

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – stanovení podmínek pro vstup na území ČR (účinnost od 27. 12. 2021)

 

Informaci o nákaze koronavirem COVID-19 předejte příslušné kontaktní osobě:

Kontaktní osoba pro studenty: Mgr. Zuzana Svobodová, svoboz@pf.jcu.cz

Kontaktní osoba pro účastníky CŽV: Ing. Lenka Miková Havelková, havelkoval@pf.jcu.cz

Kontaktní osoba pro přijíždějící výměnné studenty: Ing. Marcela Willinger, willinger@pf.jcu.cz