Symbol PF Aktuální informace k epidemii koronaviru

Aktuální informace na webu Jihočeské univerzity

 

Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru (R 467, 13. 4. 2021)

Opatření rektora k testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 (R 465, 10. 3. 2021)

 

Informace k omezení provozu na JU od 10. 5. 2021

 

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení (účinnost od 10. 5. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení (účinnost od 10. 5. 2021)

 

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – testování studentů vysokých škol (účinnost od 4. 5. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – testování studentů vysokých škol (účinnost od 24. 4. 2021)

 

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – testování zaměstnanců ve školách (účinnost od 3. 5. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – testování zaměstnanců ve školách (účinnost od 12. 4. 2021)

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 10. 5. 2021)

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení překročení státní hranice ČR (účinnost od 4. 5. 2021)

 

Informaci o nákaze koronavirem COVID-19 předejte příslušné kontaktní osobě:

Kontaktní osoba pro studenty: Mgr. Zuzana Svobodová, svoboz@pf.jcu.cz

Kontaktní osoba pro účastníky CŽV: Bc. Anežka Pořízková, aporizkova@pf.jcu.cz

Kontaktní osoba pro přijíždějící výměnné studenty: Ing. Marcela Willinger, willinger@pf.jcu.cz