Symbol PF Autorský piknik

Děkujeme všem, kteří s námi přišli ve středu 25. 4. 2018 posedět na Autorský piknik!

Velké díky také patří těm, kteří přečetli svůj text, studentkám oboru Psychologie za hudební zpestření a v neposlední řadě patří velké díky všem, kteří přinesli občerstvení.

Doufáme, že se podobná akce stane tradicí!