Symbol PF Cena děkana PF JU za mimořádně zdařilou diplomovou nebo bakalářskou práci v roce 2012

CENA DĚKANA PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU
 
ZA MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILOU
DIPLOMOVOU NEBO BAKALÁŘSKOU PRÁCI V ROCE 2012

 

Zápis o hodnocení návrhů a výběru prací k ocenění

 

Diplomové a bakalářské práce, které byly katedrami a komisemi pro obhajobu prací navrženy k ocenění:

 

Diplomové práce:

Lucie Fourová, AJ-NJ/ZŠ, katedra anglistiky:
Strategie učení
vedoucí DP: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
Michal Staněk, Z-OV/ZŠ, katedra geografie:
Moderní trendy ve výuce zeměpisu 2. stupně ZŠ na příkladu učiva "Země ve Vesmíru"
vedoucí DP: doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.
Matěj Bína, M-F/SŠ, katedra matematiky:
Grafická podoba matematiky
vedoucí DP: RNDr. Libuše Samková, Ph.D.
Nela Vokrojová, AJ-ČJ/ZŠ, katedra pedagogiky a psychologie:
Poruchy chování jako důsledek specifických vývojových poruch učení
vedoucí DP: Mgr. Renata Jandová
Eva Fořtová, ČJ-OV/ZŠ, katedra společenských věd:
Vzdělávání romských dětí v systému základního školství ČR
vedoucí DP: PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Tomáš Tlustý, TV-VT/SŠ, katedra tělesné výchovy a sportu:
Tělesná výchova a sport v organizacích YMCA a YWCA v meziválečném Československu
vedoucí DP: doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
Marta Vacovská, AJ-FJ/ZŠ, Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU:
Charles Baudelaire překladatel Edgara Allana Poea
vedoucí DP: doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Marcela Brabencová, ČJ-D/SŠ, Historický ústav Filozofické fakulty JU:
Konfese - profese - společnost. Karel Alois Vinařický (1803 - 1869) a jeho doba.
vedoucí DP: doc. Dagmar Blümlová, CSc.

 

Bakalářské práce:

Stanislava Bicanová, GEVES, katedra geografie:
Migrace obyvatelstva v regionu ORP České Budějovice
vedoucí BP: doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.
Ondřej Pešek, GEVES, katedra geografie:
Geografické aspekty dojížďky za prací a do škol v okrese Benešov
vedoucí BP: RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
Klára Kováčová, Psychologie, katedra pedagogiky a psychologie:
Česká adaptace dotazníků učební motivace
vedoucí BP: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Lucie Jochmannová, AJu-SVu, katedra společenských věd:
Konzumerismus a konstrukce identity současných obyvatel České republiky
vedoucí BP: PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Jiří Studnička, AJu-SVu, katedra společenských věd:
Vliv vstupu ČR do EU na vzdělávání Romů
vedoucí BP: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

 

Hodnotící komise:

předsedkyně: PhDr. Helena Pavličíková, CSc. katedra společenských věd
členové: PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. katedra germanistiky
  RNDr. Helena Binterová, Ph.D. katedra matematiky
  Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. katedra pedagogiky a psychologie
  doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. katedra biologie

 

Kritéria hodnocení:

  • původnost tématu diplomové/bakalářské práce,
  • významný přínos práce pro pedagogickou praxi (zejména u DP),
  • komplexnost a pečlivost zpracování textu, jeho srozumitelnost a sestavení do logického celku,
  • systematická práce s prameny a literaturou (včetně cizojazyčné literatury).

 

K ocenění Cenou děkana PF JU komise vybrala následující práce:

 

Diplomové práce:

Marcela Brabencová, ČJ-D/SŠ:
Konfese - profese - společnost. Karel Alois Vinařický (1803 - 1869) a jeho doba.
vedoucí DP: doc. Dagmar Blümlová, CSc.
Michal Staněk, Z-OV/ZŠ:
Moderní trendy ve výuce zeměpisu 2. stupně ZŠ na příkladu učiva "Země ve Vesmíru"
vedoucí DP: doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.
Lucie Fourová, AJ-NJ/ZŠ:
Strategie učení
vedoucí DP: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

 
Bakalářské práce:

Klára Kováčová, Psychologie:
Česká adaptace dotazníků učební motivace
vedoucí BP: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Stanislava Bicanová, GEVES:
Migrace obyvatelstva v regionu ORP České Budějovice
vedoucí BP: doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.
Ondřej Pešek, GEVES:
Geografické aspekty dojížďky za prací a do škol v okrese Benešov
vedoucí BP: RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 

Každému z autorů oceněných prací náleží odměna 2.000,- Kč.

 

 

V Českých Budějovicích 31. října 2012

 

 

Členové komise:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.
doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

Děkan fakulty:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.