Symbol PF Cena děkana PF JU za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2013

CENA DĚKANA PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU
ZA MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V ROCE 2013

 

Dne 14. 1. 2014 rozhodla komise pro vyhodnocení bakalářských a diplomových prací, jmenovaná děkanem PF JU, takto:

 

Diplomové práce:

Michal Kadoch, Aj/Ov (prezenční):
Neologisms in British Newspapers
vedoucí DP: Mgr. Jana Kozubíková - Šandová, Ph.D.
Komise ocenila vědecký přínos práce a její publikování v zahraničí.
Vladimír Havlík, Čj/Ov (prezenční):
Osud Romů v Československu mezi léty 1918 - 1945 pohledem zničení osady Bohusoudov
vedoucí DP: PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Komise ocenila původnost tématu a jeho využití ve výuce, doporučila DP k publikování.
Lukáš Honzl, Čj/Vv (prezenční):
Autorská kniha Všednodennost
vedoucí DP: Dr. Dominika Sládková, M.A.
Komise ocenila uplatnění autorské invence a její vhodné propojení s teoretickými kontexty.

 

Bakalářské práce:

Martina Stehlíková, Aj/Nj (prezenční):
Numerusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Embryo, Konto, Risiko und Torso
vedoucí BP: Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Komise ocenila teoretickou hloubku zkoumaného problému a vědecký přínos BP.
Přemysl Rosa, M/It (prezenční):
Interaktivní aplikace pro výuku finanční matematiky
vedoucí BP: RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
Komise ocenila přínos práce v oblasti pedagogicko-aplikační.
Michal Vinduška, VV (prezenční):
Socha jako architektura budoucnosti
vedoucí BP: Věra Vejsová, ak. mal.
Komise ocenila přístup k tvůrčímu vyjádření autorské myšlenky.
Zuzana Kupcová, Učitelství MŠ (kombinované):
Literární příběh pro děti v kontextu současné doby
vedoucí BP: Mgr. Eva Svobodová
Komise ocenila pedagogicko-aplikační přínos práce.

 

Každému z autorů a autorek oceněných prací náleží odměna či mimořádné stipendium ve výši 2.000,- Kč.

 

 

V Českých Budějovicích 14. ledna 2014

 

 

Členové hodnotící komise:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. - předsedkyně
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.
doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

Děkan fakulty:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.