Symbol PF Cena děkana Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2016

České Budějovice 16. března 2017

 

Jako každoročně budou Cenou děkana PF JU v Českých Budějovicích oceněny mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce studentů a studentek PF JU.

Katedry mohou zaslat návrhy na ocenění diplomových a bakalářských prací za rok 2016 na děkanát PF JU do 31. března 2017.

 

Návrh musí obsahovat:

  • vyjádření vedoucího katedry nebo předsedy komise SZZ se stručným zdůvodněním návrhu na ocenění diplomové či bakalářské práce,
  • kopie posudků práce,
  • 1 výtisk práce.

 

Návrhy kateder posoudí komise jmenovaná děkanem PF JU.

 

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU