Symbol PF Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání v roce 2018 – dodatek

Komise jmenovaná děkankou PF JU dodatečně posoudila práce navržené k ocenění katedrou pedagogiky a psychologie. Navrženy byly 2 bakalářské práce a 1 závěrečná práce celoživotního vzdělávání.

 

Na návrh komise je Cenou děkanky Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání v roce 2018 oceněna následující bakalářská práce:

 

Aneta Kaprová (Psychologie)

Prokrastinace vysokoškolských studentů ve vztahu k Big Five modelu osobnosti

Vedoucí práce: Mgr. Bc. Tomáš Mrhálek

Komise ocenila zejména výsledky empirického výzkumu, který je v českém odborném prostředí ojedinělý a má významný odborný přesah. K vysoce pozitivnímu hodnocení práce přispěl i samotný fakt, že daná bakalářská práce má charakter zdařilé vědecké studie.

 

Autorka oceněné bakalářské práce obdrží prémiové stipendium ve výši 2.000,- Kč.

 

 

V Českých Budějovicích 22. 10. 2019

 

 

Členové hodnotící komise:

PhDr. Helena Pavličíková, CSc. – předsedkyně
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

 

Děkanka fakulty:

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

 

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání v roce 2018