Symbol PF Cena Miroslava Papáčka

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydala dne 23. 3. 2021 Statut Ceny Miroslava Papáčka za mimořádný společenský přínos jako ocenění děkana/děkanky Pedagogické fakulty udělované jedenkrát ročně.

Oceněny mohou být vědecké počiny, vytvořené v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo v oblastech souvisejících se zaměřením jednotlivých pracovišť na Pedagogické fakultě, které byly publikovány nebo uskutečněny v daném kalendářním roce.

Cena se uděluje

  1. za mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty
  2. za mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty.

Návrhy na nominace za kalendářní rok 2020 mohou členové akademické obce podávat do 15. 4. 2021 paní Gabriele Mikešové z oddělení vědy e-mailem na adresu gmikesova@pf.jcu.cz (na nominačním formuláři – ke stažení zde).

 

Více informací na hlavní stránce Ceny Miroslava Papáčka.