Symbol PF Cena rektora JU pro emeritního profesora Václava Boka

Při zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 20. února 2019 byla emeritnímu profesoru a dlouholetému členu katedry germanistiky Pedagogické fakulty JU Václavu Bokovi udělena Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2018. Rektor doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. cenu udělil za publikaci „Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer: Übersetzung des Berichts von Robertus Monarchus über den ersten Kreuzzug“.