Symbol PF Cena Nadačního fondu PF JU a děkanky PF JU za mimořádně zdařilou diplomovou práci v roce 2007

CENA NADAČNÍHO FONDU PF JU A DĚKANKY PF JU
ZA MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILOU DIPLOMOVOU PRÁCI V ROCE 2007

Zápis o hodnocení návrhů a výběru prací k ocenění

 

K ocenění bylo komisemi pro obhajobu diplomových prací navrženo celkem 7 následujících prací:

Kateřina Sedlářová:
Speciální pomůcky pro žáky postižené specifickou poruchou učení pro výuku německého jazyka na 2. stupni ZŠ
vedoucí DP: Mgr. Renata Jandová
Dalibor Kučera:
Projekce osobnostních rysů v písmu
vedoucí DP: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Martin Bauer:
Zranitelný druh - vodní ploštice hlubenka skrytá (Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794) (Heteroptera: Aphelocheiridae): rozšíření a preference habitatů v česko-rakouském příhraničí v povodí Lužnice
vedoucí DP: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
Magda Chloupková:
Motivace žáků na 1. stupni ZŠ k environmentálnímu myšlení a chování
vedoucí DP: Mgr. Jan Petr, Ph.D.
Stanislav Kraft:
Regionální hromadná doprava Karlovarského kraje
vedoucí DP: RNDr. Jiří Čekal, Ph.D.
Dagmara Konopková:
Výuka angličtiny ve Španělsku v rámci vzdělávacího programu SOCRATES/COMENIUS - Asistent při výuce jazyka
vedoucí DP: PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
Aleš Pospíšil:
Autorská kniha
vedoucí DP: doc. PaedDr. Matouš Vondrák, CSc.

 

Všechny práce jsou v současné době deponovány a evidovány Ústřední knihovnou PF JU.

Práce hodnotila komise složená dle statutu ceny ze zástupců vyhlašovatelů soutěže, jmenovitě:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
PaedDr. Jan Holec, Ph.D.

Vzhledem k rozmanitosti oborů pěstovaných na PF JU, jejichž odrazem je tematika diplomových prací, se komise rozhodla zachovat úzus předchozích let, nestanovovat pořadí, ale vybrat práce k ocenění podle následujících kritérií:

  • původnost řešeného problému
  • heuristická a technologická náročnost
  • rozsah diplomního projektu
  • úroveň odborného i technického zpracování
  • povaha výsledků publikovatelných v odborných periodicích.

 

K ocenění pak byly vybrány čtyři následující práce:

Martin Bauer:
Zranitelný druh - vodní ploštice hlubenka skrytá (Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794) (Heteroptera: Aphelocheiridae): rozšíření a preference habitatů v česko-rakouském příhraničí v povodí Lužnice
Magda Chloupková:
Motivace žáků na 1. stupni ZŠ k environmentálnímu myšlení a chování
Stanislav Kraft:
Regionální hromadná doprava Karlovarského kraje
Aleš Pospíšil:
Autorská kniha

Každému z autorů oceněných diplomových prací náleží odměna 2.000,- Kč.

 

V Českých Budějovicích 14. listopadu 2007

Členové komise:

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.