Symbol PF Červnové promoce

Více než stovka úspěšných absolventů PF JU

Slavnostní promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia proběhly v kulturním domě Slavie v posledních dvou červnových dnech. Přejeme všem absolventům, aby jejich další roky v jejich osobním i pracovním životě byly stejně úspěšné jako byly ty roky studentské!