Symbol PF Česko-rakouský workshop a zasedání výboru projektu EDUGARD

Ve dnech 7. - 8. 10. 2018 proběhl na Pedagogické fakultě JU česko-rakouský workshop a zasedání výboru projektu EDUGARD, který se zaměřuje na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako míst vhodných pro vzdělávání a implikaci praktických činností. Projekt si klade za cíl zvýšit motivaci žáků pro přírodovědné vzdělávání, podpořit praktické činnosti a zvýšit manuální dovednosti žáků. Podstatou projektu je rovněž překonávání přeshraničních bariér a posílení společné identity partnerů projektu v oblasti zahradní pedagogiky.