Symbol PF Píše o nás zahraniční tisk

Pasovský deník Passauer Neue Presse uveřejnil ve čtvrtek 13. července 2017 článek o společném projektu naší katedry germanistiky a katedry pedagogiky pasovské filosofické fakulty, v jehož rámci se na základě výměnných pobytů studijních skupin obou fakult seznamují studenti při hospitačních návštěvách na nejrůznějších typech základních a středních škol s potřebnými kompetencemi současného učitele.