Symbol PF Dětská univerzita: praxe neformálního vzdělávání na ZŠ 1

Pro studenty všech studijních programů je otevřen nový volitelný předmět Dětská univerzita: praxe neformálního vzdělávání na ZŠ 1, který najdete ve STAGu pod zkratkou DUPX1. Cílem předmětu je příprava budoucího učitele také v oblasti praxe v zájmové, tvořivé a badatelsky orientované činnosti, realizované v neformálním vzdělávání.