Symbol PF Filozofická a Pedagogická fakulta JU hostily germanistickou konferenci Němčina bez hranic

Filozofická a Pedagogická fakulta JU hostily germanistickou konferenci Němčina bez hranic

Jaká je budoucnost němčiny v České republice? Jak dál ve vzdělávání učitelů německého jazyka? Tato i další témata byla náplní třídenní konference Němčina bez hranic, které se zúčastnili germanisté z celé České republiky a ze zahraničí. Akci od 16. do 18. září pořádala Katedra germanistiky Pedagogické fakulty a Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty spolu se Svazem germanistů ČR.
"Jedná se o největší akci, jakou jsme kdy na katedře pořádali. S kolegy ji připravujeme od jara, je to organizačně dost náročné. Těší nás, že je o konferenci takový zájem," sdělila Hana Andrášová z Katedry germanistiky PF JU.

Na Jihočeské univerzitě se jednalo o jednu z největších letošních akcí. Konference se zúčastnilo téměř 160 odborníků z celé České republiky a ze zahraničí, například z Francie, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Ruska, Belgie, Turecka a pobaltských zemí.
"Setkávání s kolegy z České republiky a ze zahraničí a vzájemná výměna informací jsou pro nás nezbytné a přínosné. Jsme rádi, že se do organizace konference zapojili aktivně i naši studenti a konference nabízí tak zajímavý a multidisciplinární program," doplnila Alena Jaklová z Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU.

Akce byla určena lingvistům, literárním vědcům, kulturologům, didaktikům a zástupcům dalších příbuzných oborů. Příspěvky byly rozděleny do čtyř sekcí - lingvistiky, literatury, didaktiky a společenských věd.
Slavnostní zahájení konference se uskutečnilo 17. září od 9.30 hodin za přítomnosti prorektora JU Michala Bauera, děkana Filozofické fakulty Vladimíra Papouška a děkana Pedagogické fakulty Michala Vančury. Zahájení proběhlo v budově Pedagogické fakulty v nově postavené aule.

Konference je putovní, pořádá ji Svaz germanistů ČR pravidelně jednou za dva roky na významných germanistických vysokoškolských pracovištích. Letos byla poprvé hostitelem Jihočeská univerzita.

Fakultativní program konference začal již v úterý 16. září. Pro zájemce byla zajištěna dvojjazyčná prohlídka Českých Budějovic. Od 18.00 hod. se konalo autorské čtení spisovatelky Elisabeth Reichart, poté je připravena společná večeře v restauraci Metropol.
Středeční program se konal na Pedagogické fakultě JU v Dukelské ulici. Pozvání přijala řada nakladatelství a institucí, které vystavovaly své publikace a poskytovaly informace o své činnosti. Připravena byla také výstava publikací jednotlivých germanistických pracovišť. Ve středu od 16:30 proběhlo také zasedání Svazu germanistů.
Čtvrteční jednání probíhalo v budově Filozofické fakulty JU. Pro zájemce byla připravena prohlídka Akademické knihovny JU a odborně zaměřený výlet do Českého Krumlova.