Symbol PF Devadesátka docenta Jana Hondlíka – velká gratulace!

Obdivuhodné životní jubileum oslavil v uplynulých dnech bývalý dlouholetý vedoucí katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty JU pan docent PaedDr. Jan Hondlík, CSc., který je i absolventem naší fakulty. K devadesátým narozeninám mu poblahopřála děkanka fakulty doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., která ocenila zejména jeho veliký přínos pro rozvoj katedry tělesné výchovy a popřála mu do dalších let pevné zdraví, pohodu a spokojenost. K dlouhému zástupu gratulantů se připojují i všichni studenti a zaměstnanci Pedagogické fakulty JU. Všechno nejlepší!

  osobní vzpomínka doc. Jana Hondlíka