Symbol PF Dopis, který potěšil

Zuzana Kornatovská rozdává radost, trénuje a pomáhá

Vedení Pedagogické fakulty JU obdrželo děkovný dopis od Hany Kratochvílové z běchovického sportovního klubu, který pracuje s lidmi s mentálním i kombinovaným postižením a který je zároveň součástí Českého hnutí speciálních olympiád. S tímto klubem spolupracuje i odborná asistentka katedry výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty PF JU PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS., jako trenérka sjezdového lyžování a trasérka. Na lednových závodech v Malé Úpě dosáhlo několik jejích svěřenců vynikajících úspěchů. Například v kategorii zrakově a mentálně postižených sportovců získala zlatou medaili Šárka Hojková, jíž dělala Zuzana Kornatovská trasérku.

Vedení běchovického klubu děkuje za příkladnou pomoc a spolupráci.

I my se s velkými díky připojujeme!