Symbol PF Dopis, který potěšil – poděkování z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy!

S velkým potěšením si vám všem dovolujeme přinést text děkovného dopisu, který byl zaslán vedení naší fakulty. Vrací se k velmi úspěšné a zdařilé akci, která se konala začátkem ledna (4. 1. 2022) v Aule Miroslava Papáčka a na které byla ve společné diskusi veřejně prezentována reforma pregraduální přípravy budoucích učitelů. Děkujeme všem, kteří se na této reprezentativní konferenci podíleli.

 

Děkovný dopis MŠMT