Symbol PF EduForum – návštěva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka

Dne 13. června 2018 se uskutečnilo projektové setkání v rámci projektu EduForum (Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659). Učitelky zapojené v oblasti Člověk a příroda – přírodopis navštívily Základní školu Prachatice, Zlatá stezka 240. Kolegyně ze základní školy provedly všechny zúčastněné po prostorách školy a představily naučnou stezku nacházející se v areálu školy a způsoby jejího využití ve výuce. Část setkání byla věnována diskuzi nad novou koncepcí výuky přírodopisu, v níž je spojené ekologické a systematické strukturování učiva přírodopisu na druhém stupni základní školy. Tuto koncepci připravily kolegyně ze ZŠ Prachatice, Zlatá stezka a od nového školního roku podle ní začnou vyučovat. Zmíněné kombinování různého strukturování učiva se stane i zajímavou inovací výuky didaktiky přírodopisu na katedře biologie PF JU.