Symbol PF Projekt EduForum – hromadné setkání 2018

Ve dnech 5. - 7. září 2018 se uskutečnilo hromadné setkání účastníků projektu EduForum (Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí , reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659). Stejně jako v loňském roce se všichni účastníci (řešitelské týmy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zaměstnanci spolku Rezekvítek a učitelé a ředitelé ze zapojených základních a středních škol) sešli v prostorách Hotelu Zámek Valeč.

Organizaci a přípravu programu pro zapojené učitele a ředitele letos primárně zajišťovala Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Jihočeském kraje. Učitelé a ředitelé měli možnost navštívit nejrůznější pracovní semináře, workshopy, diskuzní skupiny, ukázkové lekce či přednášky.

Rádi bychom touto cestou poděkovali externím lektorům, kteří si připravili poutavé přednášky a workshopy, členům projektových týmů obou univerzit za přípravu oborových bloků a také samotným učitelům a ředitelům za jejich účast a vytvoření velmi příjemné pracovní atmosféry.

Cílem projektu je vytvořit fungující společenství akademiků a učitelů a proběhlé setkání bylo příkladem efektivní spolupráce vedoucí k rozvoji učitelských kompetencí prostřednictvím sdílení vědeckých poznatků a zkušeností z praxe.