Symbol PF Studium Erasmus Mundus poprvé na Jihočeské univerzitě

Studium Erasmus Mundus poprvé na Jihočeské univerzitě

Na Carl von Ossietzky Universität v německém Oldenburgu byla dne 7. února 2011 podepsána smlouva o zahájení studia European Master in Migration and Intercultual Relations. Smlouvu za Jihočeskou univerzitu podepsal prorektor pro zahraniční vztahy RNDr. Jan Zahradník. Rektorka univerzity v Oldenburgu, Prof. Dr. Babette Simon, definovala význam projektu Erasmus Mundus ve svém projevu předneseném u příležitosti podepsání smlouvy takto: "Program Erasmus Mundus podporuje vědeckou excelenci a mezinárodní atraktivitu vysokoškolského vzdělávání v Evropě, a zároveň přispívá ke spolupráci s rozvíjejícími se zeměmi". European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) je prvním programem se záštitou Erasmus Mundus, na kterém se jako partner podílí Jihočeská univerzita, konkrétně Pedagogická fakulta. Zároveň se jedná o první africko-evropský Erasmus Mundus Master Course v migraci. V roce 2010 usilovalo o získání záštity Erasmus Mundus 329 studijních programů, z nichž Evropská komise vybrala 38 nových programů, které se mohou pochlubit symbolem mezinárodně uznané kvality studia Erasmus Mundus. České vysoké školy - Vysoká škola chemicko-technologická, Karlova univerzita a Jihočeská univerzita - se v roli partnerské instituce účastní sedmi z těchto nově schválených programů. Jihočeská univerzita se tímto zařadila vedle Karlovy univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy ekonomické, které jsou již zapojeny do stávajících programů v ČR.

Význam programu Erasmus Mundus a jeho přínos shrnuje v tiskové zprávě Národní agentury pro evropské vzdělávací programy koordinátor programu EMMIR za českou stranu PhDr. Salim Murad, Ph.D.: "Zapojení do programu Erasmus Mundus je pro Pedagogickou fakultu a její katedru společenských věd vyvrcholením dlouholeté spolupráce ve výuce a výzkumu fenoménu migrace. Zatímní spolupráce nesená nezištnou podporou ze strany našich partnerských univerzit v Evropě přinesla velký transfer know-how a konfrontaci se světem výuky na tradičních špičkových pracovištích, kde se problematice migrace, která se nepochybně i u nás přesouvá do centra zájmu veřejné debaty, věnují nesrovnatelně delší dobu. V tomto smyslu z našich evropských projektů měli užitek hlavně naši čeští studenti, za kterými přijížděli profesoři ze zahraničí. Získání záštity programu Erasmus Mundus je dalším krokem v otevírání našeho vysokoškolského prostředí světu a bezpochyby povede k ještě užší spolupráci a možnostem seznamovat s českou středoevropskou situací zahraniční studenty přicházející tentokráte nově i z mimoevropských zemí. A obráceně učit se ze zkušeností a pohledu na věc našich nových afrických partnerů."

Tiskovou zprávu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy naleznete zde http://www.naep.cz/index.php?news_id=358&language=cs&a=news&homepage=1&

O studium nového European Master in Migration and Intercultural Relations projevilo zájem v online registraci 1909 zájemců, 650 pak doručilo svou žádost opatřenou všemi potřebnými doklady k 31. 12. 2010. O studium projevili zájem žadatelé z více než 100 zemí včetně České republiky. Za Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity se projektu věnují PhDr. Salim Murad, PhD. a Mgr. Michal Šimůnek, PhD. z katedry společenských věd a Ram Thein, PhD. společně s Václavem Součkem, PhD. z katedry pedagogiky a psychologie.

 

Konsorcium programu EMMIR se skládá z těchto partnerských univerzit:

University of Oldenburg, Německo (UOL)
University of Stavanger, Norsko (UIS)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika (USB)
University of Nova Gorica, Slovinsko (UNG)
Ahfad University for Women in Omdurman, Sudan (AUW)
Makerere University Kampala, Uganda (MUK)
Mbarara University of Science & Technology, Uganda (MUST)

 

Informace o studijním programu European Master in Migration and Intercultural Relations naleznete na webových stránkách www.emmir.org

Fotografie z podpisu smlouvy lze nalézt zde http://www.facebook.com/album.php?id=156959194319619&aid=65832

 

Studijní program European Master in Migration and Intercultural Relations navazuje na program Joint Master in Migration and Intercultural Relations. Informace o tomto programu naleznete na webové stránce www.learningmigration.com/ms

 

Bc. Anna Maršíková